Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19

určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020.

 

Pro dětský věk je charakteristický zvýšený výskyt respiračních (případně střevních) onemocnění s teplotami, zejména na podzim, během mírných zim a na jaře. Jde o tak významnou epidemiologickou odlišnost ve srovnání s dorostovým a dospělým věkem, že pro děti (do cca 15 let) nelze používat doporučené postupy během pandemie onemocnění COVID-19 určené pro dospělé pacienty. Současně je třeba zdůraznit, že děti významně častěji prodělají nákazu COVID bezpříznakově, přičemž míra rizika nákazy dalších osob je nižší než od dospělého. 

 

VÁŽENÍ PACIENTI, VÁŽENÍ RODIČE PACIENTŮ,

 

DNE 23.9.2020 Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ ORDINUJEME MIMOŘÁDNĚ OD 7,00 DO 14,00

 

V NÁVAZNOSTI NA MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ UPOZORŇUJI NA POVINNOST V NAŠÍ ORDINACI OD 1.9.2020 NOSIT OCHRANU DÝCHACÍCH CEST (RESPIRÁTOR, ROUŠKA, ÚSTENKA ATD.), VÝJIMKA PLATÍ PRO DĚTI DO DVOU LET VĚKU.

 

PACIENTI S PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍ INFEKCE (HOREČKA, KAŠEL, DUŠNOST) BUDOU OŠETŘENI PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ NEBO MAILOVÉ KOMUNIKACI, PŘI KTERÉ SE DOMLUVÍME NA ZPŮSOBU OŠETŘENÍ TAK, ABY NEBYLI OHROŽENI OSTATNÍ PACIENTI. 

 

MUDR. DANA FRŇKOVÁ

NĚKOLIK UŽITEČNÝCH ODKAZŮ PRO RODIČE A PACIENTY