7.5.2020 Z PROVOZNÍCH DŮVODŮ NEORDINUJEME, V AKUTNÍCH PŘÍPADECH SE PO PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ OBRAŤTE NA MUDR. LINKOVOU

 

 

 

VÁŽENÍ PACIENTI, VÁŽENÍ RODIČE PACIENTŮ,

S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ SITUACI PANDEMIE COVID 19 A NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU SE OD 16.3.2020 DO ODVOLÁNÍ MĚNÍ REŽIM POSKYTOVÁNÍ PÉČE V NAŠÍ ORDINACI:

 

V ORDINACI ÚJEZD NAD LESY BUDE PRO ZAJIŠTĚNÍ PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ ZMĚNĚNA ORDINAČNÍ DOBA PONDĚLÍ AŽ PÁTEK NÁSLEDOVNĚ:

07,30 – 10,30 PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY A OČKOVÁNÍ (NEPLATÍ VE ČTVRTEK)

11,00 – 13,30 NEMOCNÍ

 

V ORDINACI KOLODĚJE BUDOU VYŠETŘOVÁNI POUZE PACIENTI POZVANÍ NA PREVENTIVNÍ PROHLÍDKU.

07,30 – 10,30 PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY A OČKOVÁNÍ (JEN ČTVRTEK, ÚTERÝ ZRUŠENO)

 

PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY BUDOU URČENY PŘEDEVŠÍM PRO DĚTI DO DVOU LET VĚKU A PRAVIDELNÁ POVINNÁ OČKOVÁNÍ, OSTATNÍ MOHOU BÝT POSUNUTY DO DOBY PO UKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU. K PREVENTIVNÍ PROHLÍDCE SE DOSTAVTE POUZE NA ZÁKLADĚ PŘEDCHOZÍHO TELEFONICKÉHO NEBO MAILOVÉHO OBJEDNÁNÍ A V DOHODNUTÉM TERMÍNU. 

 

PACIENTŮM, KTEŘÍ BUDOU PŘICHÁZET PRO NEMOC DŮRAZNĚ DOPORUČUJEME PRO ČEKÁNÍ VYUŽÍT VENKOVNÍ PROSTORY, OŠETŘIT JE BUDEME MOCI JEN V DOBĚ UVEDENÉ VÝŠE. POKUD ONEMOCNĚNÍ NEVYŽADUJE AKUTNÍ ŘEŠENÍ, ODSUŇTE NÁVŠTĚVU ORDINACE DO DOBY PO UKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU. PROSÍM BERTE OHLED I NA OSTATNÍ PACIENTY A NEBLOKUJTE PROSÍM ZA STÁVAJÍCÍ SITUACE TELEFONNÍ LINKU ODLOŽITELNÝMI  DOTAZY.

 

PACIENTI S PŘÍZNAKY RESPIRAČNÍ INFEKCE (HOREČKA, KAŠEL, DUŠNOST) NEMOHOU BÝT OŠETŘENI BEZ PŘEDCHOZÍ TELEFONICKÉ NEBO MAILOVÉ KOMUNIKACE, PŘI KTERÉ SE DOMLUVÍME NA ZPŮSOBU OŠETŘENÍ TAK, ABY NEBYLI OHROŽENI OSTATNÍ PACIENTI. 

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEVSTUPUJTE BEZ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY ANI DO ČEKÁRNY!!

 

S OHLEDEM NA MNOŽÍCÍ SE DOTAZY NA OČKOVÁNÍ V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM ONEMOCNĚNÍ COVID-19 UPOZORŇUJI NA STANOVISKO ČESKÉ VAKCINOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP K PROVÁDĚNÍ OČKOVÁNÍ

PROVÁDĚNÍ VAKCINACE DĚTÍ V RÁMCI PRAVIDELNÉHO OČKOVÁNÍ NEBO HRAZENÉHO OČKOVÁNÍ JE MOŽNÉ BEZ OMEZENÍ I V SOUČASNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI. OČKOVÁNÍ NENÍ NUTNÉ ODKLÁDAT. K ZAJIŠTĚNÍ VČASNÉ PROTEKCE JE VHODNÉ DODRŽENÍ DOPORUČENÝCH SCHÉMAT PRO DANOU OČKOVACÍ LÁTKU.

ODKLÁDÁNÍ OČKOVÁNÍ DĚTÍ MŮŽE VÉST K PRODLOUŽENÍ OBDOBÍ VNÍMAVOSTI K DANÉMU INFEKČNÍMU ONEMOCNĚNÍ.

OČKOVÁNÍ SE NEPROVÁDÍ U DĚTÍ, KTERÉ JSOU V KARANTÉNĚ PRO ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NEBO MAJÍ ZVÝŠENOU TĚLESNOU TEPLOTU A PŘÍZNAKY AKUTNÍHO ONEMOCNĚNÍ. V TĚCHTO PŘÍPADECH SE POKRAČUJE V OČKOVÁNÍ PO SKONČENÍ KARANTÉNY NEBO VYMIZENÍ PŘÍZNAKŮ AKUTNÍHO ONEMOCNĚNÍ. PŘÍPADNÁ NEPOZNANÁ INKUBAČNÍ DOBA ONEMOCNĚNÍ COVID-19 U DÍTĚTE BEZ KLINICKÝCH ZNÁMEK ONEMOCNĚNÍ NEPŘEDSTAVUJE RIZIKO. V PŘÍPADĚ PŘEOČKOVÁNÍ PO ZÁKLADNÍM OČKOVÁNÍ JE MOŽNÉ PRO APLIKACI BOOSTER DÁVEK VAKCÍNY VYUŽÍT MAXIMÁLNÍ INTERVALY V SOULADU S VYHLÁŠKOU O OČKOVÁNÍ NEBO SPC VAKCÍN. 

MUDR. DANA FRŇKOVÁ