OČKOVÁNÍ PATŘÍ BEZESPORU K NEJVÝZNAMNĚJŠÍM OBJEVŮM CELÉ HISTORIE MEDICÍNY. OBJEVEM OČKOVÁNÍ SE LIDSTVU PODAŘILO ZBAVIT MNOHA NEBEZPEČNÝCH INFEKČNÍCH NEMOCÍ, KTERÉ ZPŮSOBOVALY SMRTÍCÍ EPIDEMIE NEBO ZANECHÁVALY TRVALÉ NÁSLEDKY.

PROČ SE OČKUJÍ DĚTI VŽDY V URČITÉM VĚKU PODLE OČKOVACÍHO KALENDÁŘE?

VĚK, VE KTERÉM SE DĚTI OČKUJÍ PROTI URČITÉMU ONEMOCNĚNÍ (TAKÉ POČET DÁVEK) JE DÁN AKTUÁLNÍ SCHOPNOSTÍ IMUNITNÍHO SYSTÉMU DÍTĚTE VYTVOŘIT OCHRANNÉ PROTILÁTKY. U NĚKTERÝCH OČKOVÁNÍ STAČÍ NAOČKOVAT JEDNOU VAKCÍNOU, U JINÝCH JE ZÁKLADNÍ OČKOVÁNÍ TVOŘENO DVĚMI NEBO TŘEMI PO SOBĚ APLIKOVANÝMI DÁVKAMI. V PRŮBĚHU DĚTSTVÍ SE MĚNÍ SCHOPNOST IMUNITNÍHO SYSTÉMU TVOŘIT PROTILÁTKY. NĚKTERÁ OČKOVÁNÍ SE MOHOU KOMBINOVAT, ALE MUSÍ SE DODRŽET URČITÝ ODSTUP MEZI JINÝMI OČKOVÁNÍMI. ABY SE DOSÁHLO DOSTATEČNÉHO MNOŽSTVÍ OCHRANNÝCH PROTILÁTEK V KRVI, JE NUTNÉ U NĚKTERÝCH VAKCÍN DÁVKY OPAKOVAT.

OČKOVACÍ PRŮKAZ

OČKOVACÍ PRŮKAZ JE DŮLEŽITÝ DOKUMENT, KTERÝ SLOUŽÍ K EVIDENCI NEMOCÍ, PROTI KTERÝM JSOU DĚTI OČKOVÁNY. LÉKAŘ ZAZNAMENÁVÁ DO OČKOVACÍHO PRŮKAZU ÚDAJE VZTAHUJÍCÍ SE K OČKOVÁNÍ - DATUM, DRUH OČKOVÁNÍ, NÁZEV A ŠARŽI VAKCÍNY. Z OČKOVACÍHO PRŮKAZU JE PAK JASNÉ, PROTI KTERÝM INFEKČNÍM ONEMOCNĚNÍM JE DÍTĚ CHRÁNĚNO, JAK DLOUHÁ DOBA OD OČKOVÁNÍ UPLYNULA A ZDA NENÍ NUTNÉ PROVÉST PŘEOČKOVÁNÍ. RODIČE BY MĚLI OČKOVACÍ PRŮKAZ SVÝCH DĚTÍ PEČLIVĚ USCHOVAT, ABY BYL V PŘÍPADĚ POTŘEBY VŽDY K DISPOZICI.

ZVYŠUJE OČKOVÁNÍ ZÁTĚŽ ORGANISMU?

PODÁNÍ OČKOVACÍ LÁTKY AKTIVUJE IMUNITNÍ SYSTÉM LIDSKÉHO ORGANIZMU NA RŮZNÝCH ÚROVNÍCH. JDE O NAPROSTO PŘIROZENÉ A TĚLU VLASTNÍ PROCESY, NEJDE O ŽÁDNOU MIMOŘÁDNOU ZÁTĚŽ. OČKOVÁNÍ JE VLASTNĚ SIMULACÍ PŘIROZENÉ INFEKCE, AVŠAK KONTROLOVANOU FORMOU PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE BEZPEČNÉHO ANTIGENU – TJ. ČÁSTICE, KTERÁ NAVODÍ AKTIVACI IMUNITY KAŽDÉHO Z NÁS.

JSOU VAKCÍNY BEZPEČNÉ?

VAKCÍNY V DNEŠNÍ DOBĚ PROCHÁZEJÍ PŘÍSNÝM KLINICKÝM ZKOUŠENÍM, NA KTERÉ DOHLÍŽEJÍ NESTRANNÉ KAPACITY RŮZNÝCH MEDICÍNSKÝCH OBORŮ. VÝROBCI VAKCÍN MUSÍ PROKÁZAT NEJENOM JEJICH VYSOKOU ÚČINNOST, ALE I BEZPEČNOST. NOVÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A MEDICÍNSKÝ POKROK PŘINÁŠEJÍ DO VÝVOJE A DO PRAXE STÁLE KVALITNĚJŠÍ OČKOVACÍ LÁTKY. SOUČASNĚ SE OBJEVUJÍ SNAHY O VYTVOŘENÍ VAKCÍN PROTI NOVÝM NEMOCEM.

MÁ VÝZNAM NEPOVINNÉ OČKOVÁNÍ?

OČKOVÁNÍ JE TOU NEJLEPŠÍ A NEJBEZPEČNĚJŠÍ FORMOU PREVENCE ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ. ZATÍMCO PROOČKOVANOST DĚTSKÉ POPULACE POVINNÝMI OČKOVÁNÍMI JE U NÁS JEDNA Z NEJVYŠŠÍCH NA SVĚTĚ, U VOLITELNÝCH VAKCÍN ZA INDIVIDUÁLNÍ ÚHRADU JSME ČASTO HLUBOKO POD CELOEVROPSKÝM PRŮMĚREM. LIDÉ SE NECHÁVAJÍ NAOČKOVAT AŽ VE CHVÍLI, KDY SE SETKAJÍ S ONEMOCNĚNÍM NA VLASTNÍ KŮŽI V RODINĚ, PRÁCI NEBO U ZNÁMÝCH. INVESTICE DO VLASTNÍHO ZDRAVÍ A JEHO OCHRANY BY MĚLA PRO KAŽDÉHO Z NÁS BÝT ZÁSADNÍ PRIORITOU. VŽDY JE VHODNÉ VOLIT TAKOVÉ OČKOVACÍLÁTKY, KTERÉ ODPOVÍDAJÍ VĚKU, ZDRAVOTNÍMU STAVU A AKTIVITÁM OČKOVANÉHO.