STREPTEST je jednoduchý a rychlý test sloužící k detekci streptokoků skupiny A (Streptococcus pyogenes) ve vzorcích výtěrů z krku. Tyto bakterie jsou jedním ze základních původců bakteriální faryngitidy.

 

U pacientů trpících bolestí krku (tzn. akutní faryngitidou) může být nesnadné pouze na základě vizuální kontroly odlišit, zda je infekce způsobena streptokoky skupiny A, nebo viry. Akutní faryngitida je jedním z nejběžnějších důvodů, proč pacienti vyhledávají pomoc lékaře v primární péči. Většina případů akutní faryngitidy je způsobena viry. Nejběžnějším bakteriálním původcem je Streptococcus pyogenes, také známý jako streptokok skupiny A. Infekce streptokoky skupiny A je jediná běžná forma bolesti v krku vyžadující antibiotickou léčbu. Jelikož se příznaky infekce streptokoky skupiny A a faryngitidy způsobované jinými mikroorganismy (většinou viry) často překrývají, může být těžké pouze na základě klinických příznaků vyloučit infekci streptokoky skupiny A.

STREPTEST je jednoduchý a rychlý diagnostický test, který spolehlivě detekuje streptokoky skupiny A z výtěru z krku. Tento test poskytuje rychlé a přesné výsledky ještě v průběhu návštěvy pacienta u lékaře, na základě kterých lze identifikovat pacienty, kteří budou vyžadovat léčbu antibiotiky. Na displeji přístroje se objeví výsledek testu (pozitivní nebo negativní), čímž se eliminuje nejistota a subjektivní vlivy spojené s vizuálním hodnocením výsledku testu.